A-kasserne bliver bedre og bedre

Ifølge AK-Samvirke er medlemmerne i gode hænder hos a-kasserne. Den seneste opgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) viser at der er færre der klager over a-kasserne.

Ud af 100 ledighedsberørte er der kun 1 der klager. Ud af dem der klager er der tilmed kun 1 ud af 10 der får medhold i deres klage over a-kassen. Dette viser at a-kasserne i langt de fleste tilfælde træffer de helt rigtige beslutninger.

Hos Håbets hus håber vi at denne tendens fortsætter, så det fortsat er trygt at være medlem af de danske a-kasser. Du kan læse om a-kasserne via menuen i toppen.