A-kassen LH

A-kassen LH er en a-kasse for ledere, selvstændige og funktionærer. A-kassen har over 110.000 medlemmer og er en del af Lederne eller Ledernes Hovedorganisation, som organisationen tidligere kaldte sig. A-kassen hører til en af Danmarks billigste og er et godt valg for dig, der arbejder som leder, funktionær eller har din egen virksomhed.

A-kassen LH er en selvstændig a-kasse, der er en del af Lederne-familien. Lederne er nok bedst kendt som Ledernes Hovedorganisation, der var navnet på fagforeningen til en gang sidst i 1990’erne. I dag er den opdelt i to, nemlig Lederne som organiserer ledere og funktionærer, Virksom, der organiserer selvstændige og PRO, der organiserer folk, der selv forhandler deres løn. A-kassen LH er a-kassen for alle tre organisationer og for alle andre ledere, funktionærer og selvstændige, uanset om de er i fagforening eller ej.

For som med alle landets andre af a-kasser er der ingen krav om et medlemskab af den bagvedliggende fagforening, for at være arbejdsløshedsforsikret i A-kassen LH. Er du medlem af A-kassen LH og har du optjent ret til dagpenge, kan du få udbetalt den gældende dagpengesats fra a-kassen. Samtidig har du mulighed for at tegne en lønsikring, der sikrer dig op til 90 % af din indkomst, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Besøg a-kassen LH her

Indholdsfortegnelse

Hvad kræves der for at blive medlem af A-kassen LH?

A-kassen optager alle former for selvstændige, ledere og funktionærer fra både det private og offentlige arbejdsmarked uanset deres faglige organisering. Du kan også blive medlem af A-Kassen LH, hvis du forventer at blive leder inden for kort tid eller er under uddannelse til en leder- eller funktionærstilling eller påtænker at starte egen virksomhed.

A-kassen LH er i praksis tværfaglig, da det ikke er medlemmernes branche eller erhverv, men deres stilling som afgør, hvorvidt de kan blive medlem eller ej af A-kassen LH.

Hvordan bliver jeg overflyttet til A-kassen LH?

Du kan blive overflyttet til A-kassen LH, hvis du opfylder alle de almindelige krav til at blive optaget som medlem i en a-kasse, samt har en stilling som leder, funktionær eller er selvstændig.

Du skal søge om overflytning fra din nuværende A-kasse via A-kassen LH. Bliver du godkendt til at kunne overflyttes til a-kassen, følger din status som fuldtids- eller deltidsforsikret med, ligesom du medtager din anciennitet til både dagpenge og eventuelt efterløn, når du overflyttes til A-kassen LH.

Besøg a-kassen LH her

Kan jeg tage et job i udlandet og være medlem af A-kassen LH?

Finder du job i andet EØS-land eller bliver du udstationeret fra et dansk firma i udlandet og bosætter dig i landet, skal du tegne en arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land.

Du kan således ikke være medlem af A-kassen LH, mens du opholder og arbejder i udlandet. Men du kan søge om overflytning til A-kassen LH, lige så snart du kommer tilbage til Danmark igen.

I den forbindelse er det vigtigt, at du sørger for at få den lokale arbejdsløshedsforsikring, som du er medlem af, til at udfylde en særlig flytteblanket der dokumenterer dit medlemskab, for den periode du har arbejdet i udlandet.

Med den i hånden har du mulighed for at blive overflyttet til A-kassen LH, når du kommer hjem og bibeholde din anciennitet. Det skal dog ske senest 8 uger efter du er kommet tilbage.

Har du betalt til efterlønsordningen, før du tog til udlandet at arbejde, skal du efterbetale de manglende indbetalinger for den periode, du har arbejdet i udlandet, hvis du vil træde ind i ordningen igen. Ellers er dine tidligere indbetalinger spildt.

Besøg a-kassen LH her

Hvordan bliver studerende og nyuddannede medlemmer af A-kassen LH?

Som studerende eller nyuddannet, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge efter dimittendsatsen, hvis du søger for at blive medlem af A-kassen LH senest 2 uger efter, du er færdiguddannet.

Det kræver naturligvis, at du har taget dig en uddannelse, der normalt bliver ansat som ledere eller funktionærer i det private eller offentlige erhvervsliv eller som ofte starter som selvstændige efter endt uddannelse.

Har jeg mulighed for at tegne en lønsikring?

Som medlem af A-kassen LH har du mulighed for at tegne en selvstændig lønsikring, der supplerer din understøttelse op til maksimalt 90 % af den løn, du havde, før du blev arbejdsløs. Hvor meget du skal betale for lønsikringen afhænger af, hvor mange procent af din nuværende løn, du vil opretholde ved arbejdsløshed, samt for hvor lang en tidsperiode du vil modtage lønsikring, efter du er blevet arbejdsløs.

Besøg a-kassen LH her

Hvor kan jeg få mere at vide om A-kassen LH

Vil du vide mere om A-kassen LH, kan du gå ind på deres hjemmeside her.